Thời khóa biểu học kì II - Năm học 2020-2021

        PHHS nhấn vào đây để xem thời khóa biểu học kì II. Thời khóa biểu của bộ môn Thể dục và Tin học lớp 7 áp dụng cho cả năm học.