Thông báo v/v học sinh nghỉ học do mưa lớn

IMG 3993


FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT