Danh mục sách giáo khoa lớp 6-7-8 năm học 2023-2024

>> PH-HS nhấn vào đây để xem danh mục SGK lớp 6

>> Danh mục SGK lớp 7

1586 qd signed 3

1586 qd signed 4

>> Danh mục SGK lớp 8:

Thực hiện Quyết định 1060/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ năm học 2023-2024, Trường THCS Lý Thường Kiệt thông báo đến quý phụ huynh chọn mua bộ sách giáo khoa lớp 8 như sau:

5723


FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT