Tổ Ngữ Văn

STT
Họ và tên giáo viên
Môn giảng dạy
01
Nguyễn Thị Cảnh
Ngữ văn
02
Phạm Thị Đông
Ngữ văn
03
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Ngữ văn
04
Lê Thị Hiền
Ngữ văn
05
Tạ Thị Như Thanh
Ngữ văn
06
Nguyễn Nhiêu Lan Dung
Ngữ văn
07
Nguyễn Thị Duyên
Ngữ văn
08
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngữ văn
09
Lê Thị Thuận
Ngữ văn
10
Nguyễn Thị Tường Vi
Ngữ văn
11
Trần Thị Sáng
Ngữ văn
12
Trần Thị Phương Thảo
Ngữ văn
13
Bùi Phương Uyên
Ngữ văn
14
Hoàng Thị Thu Hương
Ngữ văn
15
Bùi Vũ Ngọc Dung
Ngữ văn

FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT