Tổ Toán - Tin

STT
Họ và tên giáo viên
Môn giảng dạy
01
 Nguyễn Thị Quyên
Toán
02
  Trần Hải
Toán
03
  Đặng Thị Bảo Trâm
Toán
04
  Trần Thị Thu Hạnh
Toán
05
  Mai Thị Thúy Hường
Toán
06
  Phạm Thị Giang
Toán
07
  Nguyễn Thị Quỳnh Châu
Toán
08
  Nguyễn Thị Ninh
Toán
09
  Lê Thị Thúy Quỳnh
Toán
10
  Nguyễn Thị Cúc Kim
Toán
11
  Dương Thị Triệu Hoa
Toán
12
  Nguyễn Thị Thu Thảo
Toán
13
  Huỳnh Phúc Nhân
Tin học
14
 Nguyễn Từ Đại Dương
Tin học
15
  Đặng Thị Ngọc Hà
Tin học
16
 Phạm Quốc Thịnh
Toán

FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT