Hội thi tìm hiểu di sản Văn hoá Việt Nam 23/11

Chào mừng Ngày di sản Văn hoá Việt Nam - 23/11; Liên đội Lý Thường Kiệt đã tham gia và đạt giải nhì Hội thi Tìm hiểu di sản Văn hoá Việt Nam quận Hải Châu lần thứ Nhất

23.11.1

23.11.2

23.11.4;