Kế hoạch dạy học trực tuyến Học kỳ I, Năm học: 2021 – 2022

Căn cứ Công văn số 344/ PGDĐT-THCS ngày 26/8/2021 về “Hướng dẫn Hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022” của Phòng GD&ĐT;

Thực hiện Công văn chỉ đạo của các cấp về việc tổ chức dạy- học trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID­-19,

Trường THCS Lý Thường Kiệt xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong giai đoạn giãn cách ở Học kì I, năm học 2021-2022 như sau:

 

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

Triển khai nhiệm vụ năm học theo đúng tinh thần CV 344/ PGDĐT-THCS ngày 26/8/2021 về “Hướng dẫn Hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022” của Phòng GD&ĐT.

  1. Yêu cầu

- Đối với giáo viên:

Nắm tinh thần các công văn chỉ đạo, hướng dẫn và nhắc nhở học sinh chuẩn bị các điều kiện để chủ động vào năm học mới, thích ứng với việc học trong tình hình dịch bệnh.

Tăng cường việc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tự học, đặc biệt việc ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm dạy học MS Team, và các phần mềm hôc trợ dạy học khác.

Tập trung quan tâm, kịp thời hỗ trợ học sinh diện từ trung bình trở xuống. Thường xuyên nắm bắt tình hình, điều kiện học tập, sức khỏe của học sinh lớp chủ nhiệm.

Đảm bảo việc ôn tập kiến thức, trọng tâm, triển khai chương trình đúng như Hướng dẫn nhiệm vụ năm học nhằm giáo dục toàn diện để học sinh hoàn thành yêu cầu học tập, rèn luyện, đủ kiến thức để theo kịp chương trình, để học tiếp lên cao.

- Đối với học sinh:

Nhận tài khoản học tập từ giáo viên chủ nhiệm, tìm hiểu phần mềm MS Team và các phần mềm hỗ trợ học tập có liên quan.

Tích cực, nghiêm túc học tập theo TKB nhà trường. Thực hiện các yêu cầu học tập đúng qui định của nhà trường, GVBM. Tăng cường tính tự học, tự giác.

Rèn luyện sức khỏe, kỹ năng qua tiết học thể dục

Trau dồi năng khiếu, thư giãn, giải trí qua tiết học Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm

- Đối với Cha mẹ HS:

Đảm bảo các điều kiện cơ bản cho con em học tập. Giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình. Phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của GV.

  1. TIẾN HÀNH DẠY HỌC
  2. Chọn phần mềm, công cụ hỗ trợ

- Trang web, trang Youtube của nhà trường

- Dạy học, giao nhận bài tập, chấm trả bài trên MS Team

- Một số phần mềm soạn giảng trực tuyến, soạn  bài giảng điện tử, Youtube...

- Theo dõi chương trình “Dạy học trên truyền hình” các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, … (Nếu các đài có chương trình phát sóng)

* Đối với học sinh không tham gia học trực tuyến:

GVCN tìm hiểu lí do từ PH và HS để có những phương án hỗ trợ như: Giới thiệu gói hỗ trợ học tập của VNPT, chuyển file bài giảng của từng môn học qua zalo nhóm lớp, nhờ địa phương chuyển bản giấy nội dung các môn học đến nhà cho HS, … Khi đi học trở lại, nhà trường sẽ có kế hoạch phụ đạo, ôn lại kiến thức cho những HS này.

  1. Nội dung dạy học:

* Tuần 1,2:

- Thực hiện theo TKB 1. Dạy ôn tập kiến thức đã học, giới thiệu chương trình môn học, thống nhất các quy định đối với việc học tập bộ môn,… Chia sẻ, giới thiệu những tư liệu hỗ trợ việc học tập đạt hiệu quả.

- Đối với các môn: Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc: GVBM ôn bài với mục đích: giúp các em thư giãn, rèn luyện sức khỏe, năng khiếu, thay đổi nội dung- hình thức học tập trên tinh thần: Học mà chơi- chơi mà học.

- Đối với môn Tin học:

Nhóm trưởng thống nhất nội dung bài thực hành hoặc nội dung ôn tập, cần luyện và tiến hành giao bài.

Nhóm trưởng bộ môn chuyển nội dung giao việc cho khối trưởng chủ nhiệm. Khối trưởng sẽ chuyển lên zalo chủ nhiệm và GVCN giao cho lớp.

* Từ Tuần 3 trở đi: Bắt đầu dạy học chương trình mới ở tất các các môn học, thực hiện theo TKB 1 và TKB 2.

- Tiêu chí:

+ Kiến thức trọng tâm, chú ý kỹ năng tự học, vận dụng

+ Đúng định hướng năng lực

+ Dạng bài tập, tư liệu, chủ đề... tùy theo đặc trưng bộ môn

Tất cả đều được thống nhất chung trong nhóm CM, TTCM kiểm duyệt trước khi gởi HPCM và đưa trang web, giao nhận cho học sinh...

  1. Lưu ý :

- Tuần 1-2: chủ yếu dành cho ôn tập, rà soát tất cả điều kiện học tập, nhất là kỹ thuật dạy và học. Thầy cô tạo tâm thế để học sinh nhẹ nhàng vào năm học mới.

- Các tiết học vào lớp đúng giờ, giờ kết thúc giáo viên linh hoạt, có thể sớm hơn 45 phút/tiết nhằm có thời gian cho học sinh nghỉ giải lao, chuẩn bị vào tiết học tiếp theo.

- Từ tuần 3: Toàn trường dạy học trên MS Team theo đúng TKB, đúng PPCT.

Riêng tổ thể dục: GV xây dựng bài giảng dạng PP và video, lưu trên thư mục của lớp và tổ chức gặp mặt học sinh để trao đổi, hơngs dẫn cách thức học tập trong thời gian này.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch giáo dục

- Lập thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn.

  1. Đối với tổ chuyên môn và giáo viên

Thực hiện lên lớp (trên MS Team) đúng TKB

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo đúng những nội dung đã thống nhất trong tổ, nhóm chuyên môn.

Thường xuyên nắm tình hình học tập, rèn luyện, phòng chống dịch của học sinh.

Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch  Covid-19 ở học kì I năm học 2021 – 2022 nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình mới. Quá trình thực hiện Kế hoạch có thể có những điều chỉnh linh hoạt, phù hợp và kịp thời với các văn bản chỉ đạo, thực tế tình hình... Các bộ phận, tổ công tác, giáo viên theo dõi thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT quận Hải Châu (B/c)

- BGH;

- GVCN; TTCM;

- VT.

                    HIỆU TRƯỞNG

 

                   (đã kí và đóng dấu)

                   Nguyễn Thị Minh