Thời khóa biểu học trực tuyến - HKI - Năm học 2021-2022

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 20 tháng 09 năm 2021 và chấm dứt vào thời điểm học sinh trở lại trường học.

Nháy tệp đính kèm bài viết để xem nội dung chi tiết...

Attachments:
Download this file (20.9.2144LOP.doc)TKB_online_20.9.21