Thông báo về việc tổ chức khai giảng năm học mới và dạy học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội

  1. Về việc tổ chức “Chào năm học mới 2021-2022”

          - Vào lúc 7h00 ngày 5/9/2021: Mời CBGVNV và phụ huynh, học sinh theo dõi chương trình toạ đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới” trên kênh DanangVT1 và Danang TV2, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng. Phát lại cùng ngày vào lúc 14h30 trên kênh DanangVT1 và lúc 15h00 trên kênh DanangVT2, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng.

          - Vào lúc 7h30 ngày 5/9/2021: Học sinh vào Phần mềm Microsoft Team (theo lớp) để xem video “Chào năm học mới 2020-2021” của nhà trường, nhận Thời khoá biểu và được GVCN hướng dẫn, dặn dò chuẩn bị cho việc học tập trực tuyến.

- PH và HS có thể xem lại video “Chào năm học mới 2021-2022” của nhà trường trên kênh Youtube hoặc trên Website lythuongkietdn.edu.vn

  1. Về việc tổ chức dạy học trực tuyến

          - Từ ngày 1/9/2021 đến ngày 4/9/2021: GVCN hướng dẫn học sinh cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft Team, phần mềm One Note để học tập và giao nhận bài tập.

          - Ngày 6/9/2021 sẽ thực hiện dạy học trực tuyến theo Thời khoá biểu (theo kế hoạch riêng, GVCN sẽ thông tin đến PH và HS)

          + Các môn học sẽ được giảng dạy trực tuyến thông qua phần mềm Microsoft Team. Môn Thể dục: GVBM sẽ gởi video và các yêu cầu học tập qua GVCN để chuyển cho HS.

          + Khối lẻ (gồm những lớp có số mũ lẻ) sẽ học buổi sáng, bắt đầu vào Tiết 1 lúc 7h00, thời gian nghỉ giữa 2 tiết là 10 phút.

          + Khối chẵn (gồm những lớp có số mũ chẵn) sẽ học buổi chiều, bắt đầu vào Tiết 1 lúc 12h45, thời gian nghỉ giữa 2 tiết là 10 phút.

Cụ thể:

Ca sáng: Khối lẻ (các lớp có số mũ lẻ)

Vào lớp ổn định

(15 phút)

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

6h45’

7h00’ – 7h45

7h55’ – 8h40

8h50’ – 9h35

9h45’ – 10h30

10h40’ -11h25

 

 Ca chiều: Khối chẵn (các lớp có số mũ chẵn)

Vào lớp ổn định

(15 phút)

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

12h30’ – 12h45’

12h45’ – 13h30

13h40’ – 14h25

14h35’ – 15h20’

15h30’ – 16h15’

16h25’ – 17h10

 

Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG        

- Đưa lên Website;    

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.                                                           (đã kí và đóng dấu)

                                                                           Nguyễn Thị Minh