Thông báo thời gian nộp chứng chỉ miễn thi bài thi ngoại ngữ trong tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020

thpt10 1