Kế hoạch dạy học trực tuyến Học kỳ I, Năm học: 2021 – 2022

Căn cứ Công văn số 344/ PGDĐT-THCS ngày 26/8/2021 về “Hướng dẫn Hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022” của Phòng GD&ĐT;

Thực hiện Công văn chỉ đạo của các cấp về việc tổ chức dạy- học trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID­-19,

Trường THCS Lý Thường Kiệt xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong giai đoạn giãn cách ở Học kì I, năm học 2021-2022 như sau:

 

Xem tiếp...

Thông báo về việc tổ chức khai giảng năm học mới và dạy học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội.

Thực hiện công văn số 1928/UBND-PGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của UBND quận Hải Châu về việc triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021-2022; Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh CoVid-19 tại thành phố Đà Nẵng, trường THCS Lý Thường Kiệt thông báo đến phu huynh và học sinh một số nội dung sau:

Xem tiếp...

FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT