Tổ Khoa học tự nhiên

STT

Họ và tên giáo viên

Môn giảng dạy

01

Nguyễn Thị Minh

Vật lý

02

Lê Duy Hòa

Vật lý

03

Lê Thị Thuý Hồng

Vật lý

04

Đỗ Thị Thuỳ Dung

Vật lý

05

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Vật lý

06

Lương Thị Thanh Thủy

Vật lý

07

Nguyễn Thị Thắm

Vật lý

08

Hoàng Thị Châu Giang

Sinh học

09

Lê Thị Tuyết Nhung

Hóa học

10

Nguyễn Thị Lệ Thu

Sinh học

11

Nguyễn Thị Thùy Linh

Hóa học

12

Huỳnh Văn Thành

Hóa học

13

Phan Thị Bích Thuận

Sinh học
Hóa học

14

Nguyễn Thị Hồng

Hóa học

15

Đậu Thị Quỳnh Anh

Sinh học

16

Nguyễn Thị Duy Bình

Sinh học

17

Lê Thị Vu Gia

Sinh học

18

Lương Thế Dự

Sinh học

19

Trịnh Thị Bé Tiên

Sinh học

20

Đặng Khánh Ngọc

Sinh học


FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT