Kế hoạch ôn tập, kiểm tra cuối học kì I - Năm học 2021-2022

Thực hiện công văn hướng dẫn 521/PGDĐT- THCS ngày 13/12/2021 về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra cuối kì I năm học 2021 – 2022 của Phòng GD&ĐT Quận Hải Châu, Trường THCS Lý Thường Kiệt xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra, coi và chấm kiểm tra cuối kì I năm học 2021 – 2022 như sau:

I. ÔN TẬP
1. Nội dung
Chương trình từ đầu năm học đến hết tuần 14 ( Đối với khối lớp 6-7-8-9)Theo tài liệu PPCT tham khảo của Sở.
- Nhóm trưởng chuyên môn cùng với giáo viên trong nhóm thống nhất các kiến thức cơ bản trọng tâm từng bài, từng chương. Những môn học bài nên chọn trọng tâm một số bài để ôn tập, tránh tình trạng học sinh phải học quá nhiều.
- Tuần 12-13: Tổ chuyên môn, nhóm trưởng chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập của các bộ môn, nộp nội dung ôn tập về BGH trước khi tiến hành ôn tập trên lớp.
*Lưu ý:
Tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn có kế hoạch ôn tập cho học sinh, chú trọng và tăng cường giúp đỡ học sinh yếu; bảo đảm hoàn thành toàn bộ nội dung, phân phối chương trình của tất cả môn học, không cắt xén hoặc bỏ nội dung dạy học quy định cho từng khối lớp.

2. Phổ biến
Giáo viên bộ môn phổ biến Đề cương, nội dung trọng tâm cần ôn tập đến học sinh trước khi kiểm tra 2 tuần.

3. Ôn tập trên lớp
- Các bộ môn thực hiện theo phân phối chương trình. Ôn tập vào tuần liền trước tuần kiểm tra theo lịch chung (trước khi kiểm tra cuối kì I). Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tự ôn tập ở nhà theo trọng tâm kiến thức từng bài, từng chương. Việc ôn tập này là rất quan trọng.

II. KIỂM TRA THEO CHỈ ĐẠO CỦA PHÒNG GDĐT
1. Nhiệm vụ
- Hiệu trưởng chỉ đạo việc kiểm tra tất cả các môn của lớp 6,7,8,9.

2. Thời lượng kiểm tra
- Ngữ văn và Toán (90 phút/môn), các môn còn lại (45 phút/môn).

Riêng đối với khối lớp 6:
Môn Toán, Ngữ văn: (90 phút/môn)
Môn KHTN, Lịch sử và địa lý, Tiếng anh: (60 phút/môn)
Các môn còn lại (45 phút/môn).

3. Hình thức kiểm tra
- Kiểm tra theo hình thức Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận (theo tỉ lệ phù hợp) hoặc Tự luận, tùy theo đặc trưng bộ môn.
Tất cả đều có sự chỉ đạo, thống nhất chung theo bộ môn: Từ ma trận, cấu trúc, nội dung; kĩ thuật, hình thức đề.
- Đối với môn toán khối lớp 6-7-8-9: Yêu cầu trong đề có một câu hỏi vận dụng kiến thức toán để giải bài toán thực tế với số điểm là 1 điểm.
- Bài thực hành, dự án học tập: phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi giao cho học sinh thực hiện.

4. Thời gian tổ chức kiểm tra cho các khối lớp
- Từ ngày 05/01/2022 đến 19/01/2022

III. NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA ĐỀ KIỂM TRA
1. Nội dung, phạm vi kiểm tra
Chương trình từ đầu năm học đến hết tuần 14 ( Đối với khối lớp 6-7-8-9)- Theo tài liệu PPCT tham khảo của Sở.

2. Đề kiểm tra phải bảo đảm các yêu cầu sau
a) Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và điều chỉnh nội dung Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá của Bộ GDĐT; phân loại được trình độ học sinh.
b) Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, tăng cường kiểm tra việc vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn.
Lưu ý: Việc ra đề kiểm tra tránh những nội dung thiếu chính xác, thiếu nguồn gốc hợp pháp, không phù hợp với lứa tuổi và những vấn đề nhạy cảm.
Tổ trưởng, tổ phó, Nhóm trưởng nhóm chuyên môn, giáo viên bộ môn được phân công chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra cuối kì I theo quyết định của Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt. Đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận, kèm ma trận, Hướng dẫn chấm, biểu điểm, nộp về BGH nộp về nhà trường ngay sau khi kết thúc đợt kiểm tra (so với thời gian tổ chức kiểm tra).
Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên được phân công ra đề, duyệt đề và phản biện đề chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung kiến thức, tính chính xác, nguyên tắc bảo mật của đề kiểm tra; bảo đảm yêu cầu về kiến thức, kỹ năng vận dụng, các đối tượng học sinh nhằm đánh giá đúng kết quả dạy - học
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm kết hợp với tự luận hoặc Tự luận.

3. Bảo mật đề kiểm tra
Trong quá trình tổ chức kiểm tra học kì, các bộ phận thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản hướng dẫn về bảo mật biên soạn, in sao và bảo quản đề kiểm tra theo qui định của ngành.

IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA
Hiệu trưởng ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo; Hội đồng ra đề, duyệt và phản biện đề; Ban in sao đề; Ban coi, chấm kiểm tra. Trước mỗi buổi kiểm tra, họp hội đồng để phổ biến nội quy và những việc cần làm, lập biên bản xác nhận tình trạng niêm phong của các bì đựng đề, phân công công việc cho từng thành viên, giáo viên của hội đồng, ...
Tổ trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn có mặt trước 15 phút mỗi buổi kiểm tra (môn do mình phụ trách) để kiểm dò đề trước khi tiến hành kiểm tra.
1. Lịch kiểm tra
- Tuần 15: ( Từ ngày 27/12 đến 31/12):
Kiểm tra các môn Thể Dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, ( 4 Khối)
Giao đề trên Ms Teams.
Thứ 6: Kiểm tra môn GDCD Khối lớp 8-9 trực tiếp theo TKB
- Tuần 16-17 : ( Từ ngày 05/01/22 đến 19/01/2022):
Khối 6 -7- 8- 9 Kiểm tra theo lịch của trường
Các môn: Thể dục, Nhạc, Mĩ thuật, GDĐP 6, hoạt động trải nghiệm 6, Nghệ thuật 6 tiếp tục giao đề kiểm tra qua Ms Teams.
*Lịch kiểm tra cụ thể:

28.212.21

28.12.21.1

2. Coi kiểm tra
- Khối 6-7: Kiểm tra trực tuyến.
Giao đề qua Form/ Ms Teams. Mỗi lớp là một phòng kiểm tra. GVCN coi kiểm tra theo phòng- lớp chủ nhiệm. Ngoài ra, nhà trường bố trí thêm giáo viên hỗ trợ coi kiểm tra và giáo viên hỗ trợ về kĩ thuật
- Khối 8-9: Kiểm tra trực tiếp.
Mỗi lớp chia làm 2 phòng kiểm tra.
Trường hợp đối với những học sinh (vì phải đang thực hiện và chấp hành những yêu cầu về Phòng chống dịch thì nhà trường sẽ tổ chức cho các em kiểm tra trực tuyến. Thời gian kiểm tra, đề kiểm tra đúng như kiểm tra trực tiếp, nhưng giao đề qua Form/ Ms Teams.
Trong quá trình kiểm tra theo hình thức trực tiếp, nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch.
- Tất cả cán bộ, giáo viên đều trực tiếp coi kiểm tra học kỳ I theo phân công của Hiệu trưởng nhà trường.

3. Chấm bài kiểm tra
- Các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh khối 8-9 chấm chéo theo sự phân công của BGH, Nhóm trưởng chuyên môn. Còn lại giáo viên dạy môn nào, lớp nào chấm bài môn đó.
- Các nhóm trưởng chuyên môn tổ chức cho giáo viên thảo luận, thống nhất đáp án, biểu điểm, chấm chung 5 bài các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, nộp biên bản thảo luận, phân công chấm chéo về BGH sau khi triển khai công việc. Nhóm trưởng chuyên môn 9 nộp biên bản nhận xét đề kiểm tra ngay sau mỗi buổi kiểm tra.
- Thời hạn chấm, trả bài, cập nhật điểm theo qui định và đúng tiến độ. (Theo lịch đính kèm). Tất cả các bài kiểm tra học kì đều nộp về văn phòng- nhóm trưởng thu bài và nộp theo nhóm-theo môn (Giáo vụ nhận) để lưu lại văn phòng nhà trường.
NT thu và lưu tất cả bảng điểm tại hồ sơ tổ chuyên môn - Nhà trường sẽ tổ chức chấm lại một số bài để nắm tình hình chấm, trả bài của giáo viên.

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ THỐNG KÊ
Có kế hoạch riêng
Trên đây là kế hoạch ôn tập và kiểm cuối kì I năm học 2021-2022 đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

 Nơi nhận:

- PGD Hải Châu (để báo cáo)

- Các Tổ chuyên môn ( để phối hợp thực hiện)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí và đóng dấu)

Nguyễn Thị Minh


FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT