Thông báo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh Lớp 7

      Thực hiện Công văn Số: 481/PGDĐT-KTra ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Phong Giáo dục và đào tạo quận Hải Châu về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh đang theo học lớp 7 tại các trường THCS;

Trường THCS Lý Thường Kiệt thông báo cụ thể như sau:

  1. Thời gian, địa điểm tiêm vắc xin

      a) Thời gian: Ngày 27/11/2021: Lịch cụ thể như sau:

           - Từ 14h tập trung học sinh, ổn đinh học sinh theo lớp

            Thời gian bắt đầu tiêm: 14h30’– 15h00’

      b) Địa điểm: Cung thể thao Tiên Sơn, đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

          Học sinh tập trung tại khu vực Đình Nại Nam (Phía đông Cung thể thao Tiên Sơn)

  1. Một số lưu ý

- GVCN nhắc học sinh lớp ăn uống đầy đủ trước khi tiêm, nhận giấy mời (từ gvcn tại khu vực tập trung theo bảng tên lớp). GVCN nhận giấy mời tại cô Sương – văn thư (ngày 25/11/2021).

       + Học sinh mang theo phiếu đồng ý tiêm có chữ ký của cha, mẹ hoặc người giám hộ, bảng kiểm khám sàng lọc (chỉ ghi thông tin cá nhân, phần I, II do cán bộ y tế khám ghi, không kí tên).

- GVCN thông báo cho phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng đúng lịch, thực hiện 5K trước, trong và sau khi tiêm chủng; chủ động theo dõi và phát hiện các dấu hiệu bất thường sau khi tiêm chủng; tải App Sổ sức khỏe điện tử (thành viên gia đình) để theo dõi hồ sơ và phản hồi phản ứng sau tiêm chủng.

- GVCN báo cáo số lượng học sinh đã tiêm vắc xin qua Zalo thầy Phạm Văn Thấng Phó Hiệu Trưởng trước 16h30 ngày 27/11/2021.

Số điện thoại đường dây nóng TTYT quận Hải Châu:         0366 676 747    0862 873 825

Số điện thoại trường THCS Lý Thường Kiệt:  Thầy Phạm Văn Thắng – Phó Hiệu trưởng: 0914 219 695

  1. Phân công phụ trách, hỗ trợ (Đón học sinh, hướng dẫn học sinh đứng xếp hàng theo lớp đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch, chỉ dẫn lối vào…)

            - GVCN thông báo cho phụ huynh, học sinh biết thời gian, địa điểm, loại vắc xin sẽ tiêm, các loại biểu mẫu. Tuyên truyền đến phụ huynh để phụ huynh thấy được lợi ích của tiêm vắc xin giúp phòng ngừa COVID-19. Phát giấy mời và kiểm tra 2 loại giấy tờ của học sinh (nếu học sinh quên, phát lại giấy tờ để các em điền thông tin và liên lạc phụ huynh đến kí). Liên lạc ngay cho phụ huynh nếu đến giờ tiêm mà học sinh chưa tới.

            - Nhân viên Y tế

            - Tất cả giáo viên tổ thể dục;

            - Thầy Toàn (TPT), thầy Hoàng: chẩn bị Loa cầm tay (kiểm tra trước), bảng tên lớp.

            Tất cả các thành viên được phân công phụ trách hỗ trợ có mặt lúc 13h30’ và chỉ ra về khi học sinh đã về.

            Trên đây là thông báo về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh của Trường THCS Lý Thường Kiệt./.

 

Nơi nhận:                                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT quận (thầy Phước);

- Thông báo chung;                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-  Lưu: VT.                                                                                                       (Đã kí)                                                                                   

 

                                                                                                                  Phạm Văn Thắng