Liên hoan các nhóm tuyên truyền măng non quận Hải Châu lần thứ 2

Một số hình ảnh của buổi liên hoan:

3.12.2

3.12.3

3.12.4

3.12.5

3.12.6

3.12.7


FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT