Kế hoạch Ôn tập, Kiểm tra trực tuyến, giữa Học kỳ I, Năm học 2021 – 2022

Thực hiện công văn hướng dẫn 2728/SGDĐT - GDTrH ngày 16/9/2021  về việc Tổ chức dạy học trực tuyến năm học 2021 – 2022 của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Đà Nẵng;

          Căn cứ CV số 2755/ SGDĐT - GDTrH ngày 17/9/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT ứng phó với  dịch Covid-19 năm học 2021 – 2022;

          Căn cứ tình hình thực tế dạy và học của nhà trường:

          Trường THCS Lý Thường Kiệt xây dựng  kế hoạch ôn tập, kiểm tra, coi và chấm kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021 – 2022 như sau:

I. ÔN TẬP

 1. Nội dung, phạm vi kiểm tra, thời gian công việc

          Từ đầu học kì I đến trước thời điểm kiểm tra 1 tuần ( Chương trình dạy học từ tuần 1 đến hết tuần 7- theo PPCT của tổ đã biên soạn)

          TT chỉ đạo các nhóm trưởng chuyên môn cùng với giáo viên trong nhóm thống nhất các kiến thức cơ bản trọng tâm từng bài, từng chương. Những môn học bài nên chọn trọng tâm một số bài để ôn tập, tránh tình trạng học sinh phải học quá nhiều.

*Lưu ý:

Tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên bộ môn có kế hoạch ôn tập cho học sinh, chú trọng và tăng cường giúp đỡ học sinh yếu; bảo đảm nội dung kiến thức của tất cả môn học theo tinh thần CV 4040BGDĐT- GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GD&ĐT.

 1. Ôn tập trên lớp

          - Các bộ môn thực hiện theo phân phối chương trình. Ôn tập vào tuần liền trước tuần kiểm tra theo lịch chung (trước khi kiểm tra giữa học kỳ ). Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tự giác, cố gắng tự ôn tập theo trọng tâm kiến thức từng bài, từng chương. Việc ôn tập này là rất quan trọng.

II. KIỂM TRA THEO CHỈ ĐẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

 1. Nhiệm vụ

- Hiệu trưởng chỉ đạo việc kiểm tra tất cả các môn có TKB dạy học trực tuyến HKI- Năm học 2021-2022.

Các môn còn lại của các khối lớp: Nghệ thuật, Thể dục, Âm Nhạc, Mỹ thuật, GDĐP và Trải nghiệm khối lớp 6, Tin học khối lớp 6-7, Công nghệ khối lớp 8-9

giao cho Tổ trưởng chỉ đạo tổ chức kiểm tra bằng hình thức: giao bài Thực hành, hoặc dự án học tập... cho học sinh làm bài tại nhà. Giao bài qua các ứng dụng của MS Team.

 1. Thời lượng kiểm tra

- Đối với khối lớp 6:

Ngữ văn, Toán, Tiếng anh, KHTN, Lịch sử & Địa lí (60 phút/môn), các môn còn lại (45 phút/môn).

- Đối với khối lớp 7-8-9:

Ngữ văn và Toán (60 phút/môn), các môn còn lại (45 phút/môn).

 1. Hình thức kiểm tra:

Kiểm tra trực tuyến, qua phần mềm Microsoft form.

Kiểm tra theo hình thức Trắc nghiệm hay Trắc nghiệm, kết hợp với Tự luận tùy đặc trưng mỗi bộ môn.

Các tổ chuyên môn thống nhất hình thức, ma trận đề, hướng dẫn chấm, biểu điểm. Thông tin cụ thể đến học sinh hình thức kiểm tra, cấu trúc đề và tập cho học sinh làm quen với việc kiểm tra này. 

- Môn Ngữ văn:

Kiểm tra theo hình thức Trắc nghiệm kết hợp với Tự luận

- Các môn khác:

Kiểm tra theo hình thức Trắc nghiệm

* Việc ra đề Tự luận khuyến khích giáo viên ra đề mở, phù hợp với đối tượng học sinh và Tinh thần công văn  4040BGDĐT- GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GD&ĐT. Tránh trường hợp học sinh gian dối, copy và dán bài giải. Nội dung này tổ, nhóm cũng cần lưu ý khi ra đề, chấm bài... nhằm đảm bảo công bằng cho học sinh, đặc biệt là những học sinh nghiêm túc thực hiện đúng qui chế kiểm tra.

Các tổ chuyên môn nộp Hồ sơ kiểm tra ngay sau khi kết thúc đợt kiểm tra: Hồ sơ gồm: Biên bản coi kiểm tra của từng giáo viên

Đề kiểm tra: Ma trận đề, Đề kiểm tra, hướng dẫn chấm, biểu điểm;

Bảng điểm học sinh... 

 1. Thời gian tổ chức kiểm tra cho các khối lớp: 

- Từ ngày 15/11/2021 đến 19/11/2021

III. NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA ĐỀ KIỂM TRA 

 1. Đề kiểm tra phải bảo đảm các yêu cầu sau
 2. a) Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và điều chỉnh nội dung Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá của Bộ GDĐT; phân loại được trình độ học sinh.
 3. b) Đề kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm, trắc nghiệm kết hợp với tự luận, kèm ma trận, hướng dẫn chấm, biểu điểm, nộp về BGH theo lịch. Chú ý việc xáo đề kiểm tra đảm bảo ít nhất 2 mã đề/ môn kiểm tra/ theo ca học, khối lớp.

Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên được phân công ra đề, giao đề chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung kiến thức, tính chính xác, nguyên tắc bảo mật của đề kiểm tra;  bảo đảm yêu cầu về kiến thức, kỹ năng vận dụng, các đối tượng học sinh nhằm đánh giá đúng kết quả dạy - học.

TT căn cứ trên Lịch kiểm tra, lên lịch giao đề cụ thể cho từng giáo viên theo môn, theo ca học, khối lớp... Kiểm tra trực tuyến nên việc giao đề đòi hỏi sự chính xác, chuẩn giờ theo lịch kiểm tra.

          Hình thức kiểm tra:

                       + Đề của trường: Tự luận

                       + Đề của trường : Trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

* Trong quá trình giao đề, có gì vướng về kĩ thuật GV liên hệ ngay với Thầy Nhân, Cô Hà hoặc  nhóm kĩ thuật để được hỗ trợ.

 1. Bảo mật đề kiểm tra

Trong quá trình tổ chức kiểm tra học kì, các bộ phận thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản hướng dẫn về bảo mật biên soạn, giao đề và bảo quản đề kiểm tra, đề thi của Sở và của ngành. 

IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA

 1. Lịch kiểm tra

Kiểm tra theo lịch chỉ đạo chung của nhà trường, ngoài các tiết kiểm tra, các tiết còn lại vẫn học bình thường theo TKB, cụ thể:

Tiết 1-2: Dạy và học bình thường theo TKB

Tiết 3-4: Tổ chức kiểm tra

Thời lượng tiết kiểm tra 45 phút hoặc 60 phút/ tiết GV coi kiểm tra theo TKB

Có những ngày: Tiết 3 vẫn dạy theo TKB

Vì vậy, thầy cô xem giờ để dạy học, coi kiểm tra, giao đề cho chuẩn giờ.

          Cách thức HS Đăng nhập, hướng dẫn nhận nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ: có video hướng dẫn đã gởi; GVCN, GVBM hướng dẫn, thực hành...

*Lịch kiểm tra cụ thể đính kèm.

 1. Coi kiểm tra

          - Học sinh tham gia kiểm tra theo đơn vị lớp. Có 44 phòng kiểm tra đúng như 44 lớp học trực tuyến

- Tất cả giáo viên đều coi kiểm tra theo TKB. Bộ phận kĩ thuật túc trực thường xuyên, kịp thời xử lý tất cả trường hợp phát sinh diễn ra trong quá trình kiểm tra.

Trong quá trình coi kiểm tra, giáo viên ghi lại diễn biến giờ kiểm tra, nhất là những tình huống phát sinh vào Biên bản lưu giữ làm căn cứ về sau.

Những trường hợp HS học sinh bị lỗi về kĩ thuật, không nhận được đề, không nộp được bài, vắng kiểm tra..., GV liên hệ ngay với GVCN lớp, GVCN cập nhật ngay trên Zalo khối chủ nhiệm hoặc liên hệ Thầy Nhân, Cô Hà để hướng dẫn giải quyết kịp thời. Tất cả cùng bình tĩnh, xử lí, tránh gây lo lắng, áp lực cho tất cả.

GV nhớ nhắc học sinh khi còn 2-3-5 phút hết giờ làm bài, nhắc các em nộp bài.

Trong quá trình coi kiểm tra, giáo viên giám sát, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm qui chế kiểm tra thông qua phần mền MS Team, hạn chế tối đa việc học sinh vi phạm qui chế.

 1. Chấm bài kiểm tra và trả điểm

          - Tất cả bài kiểm tra Trắc nghiệm: Hệ thống chấm tự động.

          - Đối với bài tự luận, nhóm chuyên môn thảo luận, thống nhất phương án.

- Thời hạn chấm, trả bài, cập nhật điểm theo qui định và đúng tiến độ.

          - Nhà trường: Tổ trưởng, nhóm trưởng sẽ tổ chức chấm lại một số bài, kiểm tra việc vào điểm... để nắm tình hình chấm, trả bài của giáo viên.

          Trên đây là kế hoạch ôn tập và kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2021-2022 đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

-Hiệu trưởng -