Kế hoạch dạy bồi dưỡng học sinh giỏi - Năm học 2022-2023

 23922.2

 Căn cứ Công văn số 361/ PGDĐT-THCS ngày 05/9/2022 về “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2022-2023” của Phòng GD&ĐT; 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022- 2023 của nhà trường,

          Nhằm tạo điều kiện cho học sinh tham gia học nâng cao, học tập theo chuyên đề…, Trường THCS Lý Thường Kiệt xây dựng kế hoạch dạy bồi dưỡng HSG các bộ môn như sau :

I. MÔN HỌC

  1. Khối lớp 9

Gồm 8 bộ môn văn hóa và 1 bộ môn năng khiếu: Tin học, cụ thể:

          Ngữ Văn                         Vật lý                             Sinh học                         Toán                                Hoá học                          Lịch sử      

          Tiếng Anh                        Địa lý        

          Tin học       

          Đối với lớp 9:

Kì thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố được tổ chức vào tháng 2 hằng năm. Thời gian thi: ngày 23/02/2023.

(Thông tin cụ thể về kì thi này sẽ được chuyển đến thầy cô, học sinh khi ngay khi có văn bản chỉ đạo của ngành)

  1. Khối lớp 6 - 7

Gồm 3 bộ môn văn hóa sau: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh.

  1. Khối lớp 8

Gồm 4 bộ môn văn hóa sau: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lý.

II. GIÁO VIÊN DẠY

 Căn cứ phân công công tác của các Tổ chuyên môn ở năm học 2022-2023.

- Đối với giáo viên dạy bồi dưỡng khối 9

       GV dạy được tính 4 tiết/ 1 bộ môn/ khối lớp/tuần

- Đối với giáo viên dạy bồi dưỡng khối 6,7,8

       GV dạy 2 tiết/1 bộ môn/ khối lớp/tuần , nhưng không tính vào giờ chính khóa, đây là nhiệm vụ tổ chuyên môn phân công phân nhiệm.

III. SỐ LƯỢNG HỌC SINH

  1. Khối lớp 9

- Mỗi học sinh lớp 9 chỉ chọn học 1 môn.

- Mỗi môn không quá 15 học sinh.

  1. Khối lớp 6- 7 và 8

- Mỗi học sinh chỉ chọn học 1 môn.

          - Mỗi môn không quá 35 học sinh.

  1. Yêu cầu

- HS theo học môn nào phải qua đợt thi tuyển của nhà trường vào tháng 9 năm học 2022 – 2023.

- HS tham gia vào đội tuyển phải có hạnh kiểm và học lực từ loại Khá

trở lên.

* Ngoài môn học đã được tuyển chọn, học sinh sẽ được tuyển chọn vào đội tuyển môn Tin học (nếu đủ điều kiện)

IV. KIỂM TRA VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN

  1.   Khối lớp 9

* Chọn đội tuyển

- Đầu tháng 9 năm học 2022 - 2023 nhà trường tổ chức thi tuyển chọn HS vào học trong 6 đội tuyển : Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lý, Hóa học, Tin học.

Các môn còn lại giao Tổ trưởng và GV có kinh nghiệm tuyển chọn học sinh.

* Thời gian bồi dưỡng

- Đối với các đội tuyển khối lớp 9: Từ  tuần 4/ năm học à Ngày dự thi Thành phố

* Thời gian khảo sát và chọn đội tuyển chính thức

        Giao cho giáo viên dạy bồi dưỡng 9 chủ động sắp xếp lịch khảo sát:  3 bài khảo sát vào các tháng 11, 12/ 2022 ; đầu tháng 2/ 2023.

         - Đầu tháng 02/2023, giáo viên cho làm bài khảo sát, rà soát chất lượng để chọn đội tuyển chính thức ( số lượng học sinh/ 1 đội tuyển theo qui định của Sở) chuẩn bị dự thi HSG cấp Thành phố. Việc chọn đúng học sinh tham gia đội tuyển chính thức là quan trọng, đầy đủ cơ sở, điều kiện về đạo đức, năng lực học tập, thi cử ...

        - Tất cả các bài kiểm tra của học sinh đều nộp về cho Tổ trưởng để lưu tại hồ sơ tổ, hồ sơ nhà trường.

  1. Khối lớp 6- 7 và  8

* Thời gian bồi dưỡng

 Từ tuần 4/năm họcà Ngày dự thi học sinh giỏi cấp trường

* Thời gian khảo sát và chuẩn bị dự thi học sinh giỏi cấp trường

Giao cho giáo viên dạy bồi dưỡng chủ động sắp xếp lịch khảo sát:  3 bài khảo sát vào các tháng 11, 12/ 2022 và th 3/2023.

- Tất cả các bài kiểm tra của học sinh đều nộp về cho Tổ trưởng để lưu tại hồ sơ tổ, hồ sơ nhà trường.

* Thời gian thi học sinh giỏi cấp trường

   Dự kiến vào giữa tháng 4/2023

V. TỔ CHỨC LỚP HỌC VÀ THỜI KHÓA BIỂU

  1. Tổ chức lớp học

          Nhà trường tổ chức thành 9 lớp học tương ứng với 9 môn dự thi cấp thành phố ( Khối lớp 9) và các  lớp học tương ứng với 4 môn học bồi dưỡng dành cho học sinh khối lớp 6- 7 và 8.

  1. Thời khóa biểu

Tất cả các đội tuyển đều học tại trường, cụ thể:

- Khối 9: Tuần dạy 2 buổi, mỗi buổi 2 tiết.

          Buổi 1: Tiết 1- 2/ Sáng thứ 7

          Buổi 2: Giáo viên thống nhất với học sinh và đăng kí lịch dạy

(Dạy tại trường).

- Khối 6- 7-8 : Tuần dạy 1 buổi, mỗi buổi 2 tiết : Tiết 1- 2/ Sáng thứ 7.

          Ngoài buổi dạy tập trung tại trường, giáo viên giao việc, hướng dẫn học sinh luyện tập, tự học tại nhà qua các tài liệu, kênh kiến thức trên Internet.


FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT