Tổ Vật lý

STT
Họ và tên giáo viên
Môn giảng dạy
01
  Nguyễn Thị Minh
Vật lý
02
  Lê Duy Hòa
Vật lý
03
  Lê Thị Thuý Hồng
Vật lý
04
  Đỗ Thị Thuỳ Dung
Vật lý
05
  Nguyễn Thị Lệ Hằng
Vật lý
06
  Phan Thị Ngọc
Vật lý
07
  Lương Thị Thanh Thủy
Vật lý
08
  Nguyễn Thị Thắm
Vật lý

FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT