Thông báo kế hoạch phụ đạo học sinh yếu - Năm học 2022-2023

Căn cứ Công văn số 361/ PGDĐT-THCS ngày 05/9/2022 về “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2022-2023” của Phòng GD&ĐT; 

Căn cứ chất lượng học tập của học sinh trong năm học 2021 – 2022  và sau những tuần học tập đầu năm học 2022 – 2023,

Trường THCS Lý Thường Kiệt tổ chức dạy phụ đạo học sinh yếu với các yêu cầu sau:

 I. MÔN DẠY PHỤ ĐẠO VÀ ĐỐI TƯỢNG HỌC

  1. Môn dạy học phụ đạo

 Học sinh tham gia học phụ đạo cả 3 phân môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh.

  1. Đối tượng học

Học sinh tham gia học là những học sinh chưa đạt yêu cầu về kiến thức trong năm học 2021 - 2022. Dựa trên đề nghị của Nhóm chuyên môn, GVCN và giáo viên bộ môn của lớp, thầy cô được phân công giảng dạy lập danh sách học sinh theo đúng bộ môn. Trên danh sách này, nhà trường xếp và tổ chức 3 lớp/ khối, dạy học cả 3 môn trên.

Những học sinh có danh sách đề nghị đi học, nếu không tham gia học vì lý do các nhân thì phải có đơn cam đoan về Kết quả học tập trong năm học 2022-2023. GVCN nắm danh sách này và cho phụ huynh làm cam kết. Cam kết chuyển về BGH trong tháng 9/2022. Có sự phối kết hợp giữa GVBM- GVCN và GV dạy phụ đạo để kịp thời động viên, quan tâm,  nhắc nhở và đạt hiệu quả trong hoạt động này.

II. LỊCH DẠY

Khối lớp 6,7,8  và 9

      Dạy vào Tiết 1-2-3-4/ sáng thứ 7 và Tiết 2-3/ chiều thứ 7 hàng tuần

Thời khóa biểu dạy học áp dụng từ tuần 3 đến hết tuần 18. Kế hoạch sẽ được bổ sung, điều chỉnh và tiếp tục thực hiện từ đầu HKII đến tuần 33-34.  Ngoài việc tổ chức phụ đạo tập trung theo Thời khóa biểu: Tổ trưởng chuyên môn trên cơ sở ý kiến đề nghị của GV bộ môn, giao nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên dạy bộ môn của lớp có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu kém môn mình dạy. 

(Đính kèm TKB)

III. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY

  1. Phân công GV dạy phụ đạo

Căn cứ phân công công tác của các Tổ chuyên môn ở năm học 2022 -2023, cụ thể:

Khối/ Môn

Toán

Ngữ văn

Tiếng Anh

 

Khối 6

 

Dương Triệu Hoa

Hoàng Thu Hương

Lưu Thị Bưởi

4 khối:Giáo viên dạy lớp nào thì phụ đạo thêm học sinh lớp ấy

Khối 7

 

Đặng Bảo Trâm

Trần Phương Thảo

Hoàng Hương Sen

Khối 8

Nguyễn

Quỳnh Châu

Nguyễn Tường Vy

Nguyễn Thị

Thanh Trang

 (Th. Hiến thay)

Khối 9

Trần Hải

Phạm Thị Đông

Nguyễn Thị

Thùy Trang

 

  1. Nội dung dạy

Giáo viên dạy phụ đạo căn cứ phân phối chương trình, xây dựng chương trình, nội dung phụ đạo phù hợp với trình độ hiện có của học sinh. ( Nội dung dạy nộp về Tổ trưởng để lưu hồ sơ tổ, hồ sơ trường, chậm nhất: ngày 15/9/2022).

3. Thời khóa biểu  ( Đính kèm bài viết)


FANPAGE THCS LÝ THƯỜNG KIỆT