Kế hoạch triển khai cho học sinh tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước khi bắt đầu năm học mới 2022-2023

 18822.1

18822.2