Thông báo số liệu học sinh đăng kí tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2022-2023

 >>PH-HS nháy vào liên kết bên dưới để xem nội dung công văn

Attachments:
Access this URL (http://lythuongkietdn.edu.vn/attachments/article/0/16522.pdf)16522.pdf