Tổ Thể dục

STT
Họ và tên giáo viên
Môn giảng dạy
01
  Lê Thị Hải Châu
Aerobic
Bóng rổ
02
  Phạm Văn Ngữ
Cầu lông
03
  Phạm Minh Hoàng
Cầu lông
04
  Nguyễn Viết Phương
Cầu lông
Bóng rổ
05
  Trịnh Công Thuỷ
Cầu lông
06
  Phạm Văn Toán
Cầu lông
Bơi lội