Thông báo Kết quả Giải Thể thao học sinh quận Hải Châu năm học 2016-2017

THÔNG BÁO
Kết quả Giải Thể thao học sinh quận Hải Châu năm học 2016-2017

Thời gian: Từ ngày  19/10/2017 đến ngày 15/4/2017
Đơn vị tham gia: 12 trường Trung học cơ sở;- 20 trường Tiểu học.
Số lượng vận động viên:  2.755
Môn thi: Bóng bàn - Cầu lông - Đá cầu - Cờ vua - Bơi lội - Bóng chuyền - Bóng rổ - Việt dã - Bóng đá - Điền kinh - Aerobic - Đẩy gậy.
Kết quả cá nhân cụ thể như sau:

1. Môn bóng bàn

KHỐI THCS
CÁ NHÂN

NỮ  (12t-13t)

 

NAM (12t-13t)

1

Nguyễn Võ Thúy Hằng (THCS Tây Sơn)

 

1

Trần Hữu Quang Vinh (THCS  Kim Đồng)

2

Ng Thị Quỳnh Nga (THCS Nguyễn Huệ)

 

2

Trần Hữu Nhân Kiệt (THCS  Kim Đồng)

3

Như (THCS Nguyễn Huệ)

 

3

Đạt (THCS  Trưng Vương)

3

Hiền (THCS Lý Thường Kiệt)

 

3

Tùng (THCS  Sào Nam)

NỮ  (14t-15t)

 

NAM (14t-15t)

1

Phùng Thị Thảo Vy (THCS  Lý Thường Kiệt)

 

1

Trần Ngọc Thức (THCS  Trần Hưng Đạo)

2

Lê Trần Vân Anh (THCS  Lý Thường Kiệt)

 

2

Ng Phạm Anh Dũng (THCS  Nguyễn Huệ)

3

Khanh (THCS  Tây Sơn)

 

3

Trần Duy Toàn (THCS  Kim Đồng)

3

Mai (THCS  Trần Hưng Đạo)

 

3

Huân (THCS  Sào Nam)

ĐỒNG ĐỘI

NỮ

 

NAM

1

THCS Lý Thường Kiệt

 

1

THCS Kim Đồng

2

THCS Nguyễn Huệ

 

2

THCS Trần Hưng Đạo

3

THCS Kim Đồng

 

3

THCS Tây Sơn

3

THCS Tây Sơn

 

3

THCS Trưng Vương

TOÀN ĐOÀN

     
   

1

THCS Kim Đồng             (96 điểm)

   

2

THCS Lý Thường Kiệt    (76 điểm)

   

3

THCS Tây Sơn                 (71 điểm)

2. Môn cầu lông

TOÀN ĐOÀN

     
   

1

Tiểu học Phan Thanh                  (64 điểm)

   

2

Tiểu học Phù Đổng                     (57 điểm)

   

2

Tiểu học Nguyễn Du                   (55 điểm)

KHỐI THCS
CÁ NHÂN

NỮ  (12t-13t)

 

NAM (12t-13t)

1

Trần Lê Phương Linh (THCS Nguyễn Huệ)

 

1

Trần Đình Nhật Huy (THCS Trưng Vương)

2

Võ Lê Thu Phương (THCS Tây Sơn)

 

2

Võ Văn Anh Khoa (THCS Tây Sơn)

3

Trần Thùy Nhi (THCS Nguyễn Huệ)

 

3

Dương Việt Huy (THCS Nguyễn Huệ)

3

Huỳnh Nguyễn Thảo Quỳnh (THCS Tây Sơn)

 

3

Nguyễn Thanh Lâm (THCS Lý Thường Kiệt)

NỮ  (14t-15t)

 

NAM (14t-15t)

1

Nguyễn Hữu Khánh My (THCS  Kim Đồng)

 

1

Tô Bảo Duy (THCS Tây Sơn)

2

Trần Thùy Vy (THCS Nguyễn Huệ)

 

2

Hồ Sĩ Anh Quốc (THCS Lý Thường Kiệt)

3

Hồ Thị Diễm Quỳnh (THCS Nguyễn Huệ)

 

3

Lê Quang Hưng (THCS Trưng Vương)

3

Nguyễn Thu Thủy (THCS Lý Thường Kiệt)

 

3

Hoàng Tại Huy (THCS Sào Nam)

ĐỒNG ĐỘI

NỮ

 

NAM

1

THCS Kim Đồng

 

1

THCS Lý Thường Kiệt

2

THCS Tây Sơn

 

2

THCS Tây Sơn

3

THCS Lê Hồng Phong

 

3

THCS Trưng Vương

3

THCS Nguyễn Huệ

 

3

THCS Sào Nam

TOÀN ĐOÀN

     
   

1

THCS Tây Sơn                             (91 điểm)

   

2

THCS Lý Thường Kiệt                (77 điểm)

   

3

THCS Nguyễn Huệ                      (76 điểm)

3. Môn đá cầu:

KHỐI THCS
CÁ NHÂN

NỮ

 

NAM

1

Nguyễn Trần Bảo Khánh (THCS Tây Sơn)

 

1

Trần Trọng Hiếu (THCS Lý Thường Kiệt)

2

Nguyễn Ngọc Bảo Uyên (THCS Nguyễn Huệ)

 

2

Nguyễn Hoàng Vũ (THCS Lê Hồng Phong)

3

Nguyễn Thanh Tuyền (THCS Hồ Nghinh)

 

3

Nguyễn Đăng Hoàng (THCS Kim Đồng)

3

Trần Bích Phương Nhi (THCS Kim Đồng)

 

3

Trương Công Hoàng Phúc (THCS Kim Đồng)

ĐỒNG ĐỘI

NỮ

 

NAM

1

THCS Tây Sơn

 

1

THCS Tây Sơn

2

THCS  Lê Thánh Tôn

 

2

THCS Lê Hồng Phong

3

THCS  Lý Thường Kiệt

 

3

THCS Lý Thường Kiệt

3

THCS Nguyễn Huệ

 

3

THCS Sào Nam

TOÀN ĐOÀN

   

1

THCS Tây Sơn                        (64 điểm)

   

2

THCS Lý Thường Kiệt            (57 điểm)

   

3

THCS Kim Đồng                     (50 điểm)

4. Môn cờ vua

KHỐI THCS
CÁ NHÂN

NỮ  (12t-13t)

 

NAM (12t-13t)

1

Cao Hoàng Thủy Tiên (THCS Tây Sơn)

 

1

Ng Văn Khôi Nguyên (THCS Nguyễn Huệ)

2

Võ Thị Ngọc Minh (THCS Tây Sơn)

 

2

Trần Đình Phước (THCS Lê Thánh Tôn)

3

Ng Hồng Hạnh Nguyên (THCS Nguyễn Huệ)

 

3

Lê Tôn Thanh An (THCS Lý Thường Kiệt)

NỮ  (14t-15t)

 

NAM (14t-15t)

1

Nguyễn Mai Phương (THCS Lý Thường Kiệt)

 

1

Lê Nam Thiên (THCS Trưng Vương)

2

Trần Thị Anh Thư (THCS Lý Thường Kiệt)

 

2

Trần Hoàng Nhân (THCS Kim Đồng)

3

Nguyễn Lê Cẩm Tiên (THCS Sào Nam)

 

3

Đặng Minh Trọng (THCS Hồ Nghinh)

ĐỒNG ĐỘI

NỮ

 

NAM

1

THCS Tây Sơn

 

1

THCS Kim Đồng

2

THCS Nguyễn Huệ

 

2

THCS Nguyễn Huệ

3

THCS Lý Thường Kiệt

 

3

THCS Lý Thường Kiệt

TOÀN ĐOÀN

     
   

1

THCS Tây Sơn               (77 điểm)

   

2

THCS Nguyễn Huệ         (69 điểm)

   

3

THCS Lý Thường Kiệt   (69 điểm)

5. Môn bơi lội

KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

50m Ếch

CÁ NHÂN

NỮ

 

NAM

1

Lê Thái Hà Phương (THCS Nguyễn Huệ)

 

1

Nguyễn Văn Mạnh (THCS Lý Thường Kiệt)

2

Trần Thị Hồng Ân (THCS Tây Sơn)

 

2

Trần Minh Hải (THCS Lý Thường Kiệt)

3

Trần Nguyễn Phương Trinh (THCS Tây Sơn)

 

3

Lê Văn Nguyên Khang (THCS Nguyễn Huệ)

50m Tự do

CÁ NHÂN

NỮ

 

NAM

1

Trần Thùy Vy (THCS Nguyễn Huệ)

 

1

Trần Tuấn Anh (THCS Lý Thường Kiệt)

2

Nguyễn Bảo Ngân (THCS Lê Hồng Phong)

 

2

Trà Quang Khải (THCS Lý Thường Kiệt)

3

Phan Lưu Tường Vy (THCS Lý Thường Kiệt)

 

3

Hồ Ngọc Anh Khoa (THCS Nguyễn Huệ)

50m Ngửa

CÁ NHÂN

NỮ

 

NAM

1

Trần Thùy Vy (THCS Nguyễn Huệ)

 

1

Hồ Thanh Nghĩa (THCS Lý Thường Kiệt)

2

Huỳnh Như Minh Tú (THCS Nguyễn Huệ)

 

2

Nguyễn Minh Kha (THCS Nguyễn Huệ)

3

Nguyễn Huỳnh Hoài Phúc (THCS Tây Sơn)

 

3

Phan Thanh Chí (THCS Lý Thường Kiệt)

50m Bướm

CÁ NHÂN

NỮ

 

NAM

1

Tôn Nữ Mỹ Ngọc (THCS Lý Thường Kiệt)

 

1

Trần Tuấn Anh (THCS Lý Thường Kiệt)

2

Trần Thị Hạnh (THCS Tây Sơn)

 

2

Ng Đình Thanh Lâm (THCS Lý Thường Kiệt)

3

Trần Thùy Nhi (THCS Nguyễn Huệ)

 

3

Nguyễn Quang Nhật (THCS Nguyễn Huệ)

100m Ếch

CÁ NHÂN

NỮ

 

NAM

1

Lê Thái Hà Phương (THCS Nguyễn Huệ)

 

1

Phan Thanh Thành Nhân (THCS Nguyễn Huệ)

2

Trần Nguyễn Phương Trinh (THCS Tây Sơn)

 

2

Trần Minh Hải (THCS Lý Thường Kiệt)

3

Trần Thị Hồng Ân (THCS Tây Sơn)

 

3

Nguyễn Đại Gia Khánh (THCS Lê Thánh Tôn)

100m Tự do

CÁ NHÂN

NỮ

 

NAM

1

Phạm Hoàng Oanh (THCS Hồ Nghinh)

 

1

Nguyễn Duy Anh (THCS Tây Sơn)

2

Nguyễn Huỳnh Hoài Phúc (THCS Tây Sơn)

 

2

Trà Quang Khải (THCS Lý Thường Kiệt)

3

Trần Thùy Nhi (THCS Nguyễn Huệ)

 

3

Ng Đình Thanh Lâm (THCS Lý Thường Kiệt)

Tiếp sức 4x50m

ĐỒNG ĐỘI

NỮ

 

NAM

1

THCS Nguyễn Huệ

 

1

THCS Lý Thường Kiệt

2

THCS Kim Đồng

 

2

THCS Nguyễn Huệ

3

THCS Tây Sơn

 

3

THCS Lê Hồng Phong

Tiếp sức 4x25m

ĐỒNG ĐỘI

NỮ

 

NAM

1

THCS Tây Sơn

 

1

THCS Lý Thường Kiệt

2

THCS Nguyễn Huệ

 

2

THCS Nguyễn Huệ

3

THCS Lý Thường Kiệt

 

3

THCS Trưng Vương

ĐỒNG ĐỘI

NỮ

 

NAM

1

THCS Nguyễn Huệ

 

1

THCS Lý Thường Kiệt

2

THCS Tây Sơn

 

2

THCS Nguyễn Huệ

3

THCS Lý Thường Kiệt

 

3

THCS Trưng Vương

TOÀN ĐOÀN

     
   

1

THCS Nguyễn Huệ         (298 điểm)

   

2

THCS Lý Thường Kiệt   (273 điểm)

   

3

THCS Tây Sơn                (169 điểm)

6. Môn bóng rổ

NỮ

 

NAM

1

THCS Nguyễn Huệ

 

1

THCS Trưng Vương

2

THCS Kim Đồng

 

2

THCS Nguyễn Huệ

3

THCS Lý Thường Kiệt

 

3

THCS Lý Thường Kiệt

3

THCS Lê Thánh Tôn

 

3

THCS Tây Sơn

7. Môn bóng chuyền

NỮ

 

NAM

1

THCS Kim Đồng

 

1

THCS Kim Đồng

2

THCS Lý Thường Kiệt

 

2

THCS Tây Sơn

3

THCS Lê Thánh Tôn

 

3

THCS Trần Hưng Đạo

3

THCS Tây Sơn

 

3

THCS Lê Thánh Tôn

8. Môn Việt dã

CÁ NHÂN

NỮ

 

NAM

1

Đặng Thị Phương Anh (THCS Lê Thánh Tôn)

 

1

Ng Hữu Quang Khải (THCS Trưng Vương)

2

Trần Thị Huỳnh Thùy (THCS Tây Sơn)

 

2

Nguyễn Viết Hoàng (THCS Kim Đồng)

3

Nguyễn Thị Nhi Uyển (THCS Hồ Nghinh)

 

3

Đặng Gia Huy (THCS Hồ Nghinh)

ĐỒNG ĐỘI

NỮ

 

NAM

1

THCS Lê Thánh Tôn

 

1

THCS Trưng Vương

2

THCS Hồ Nghinh

 

2

THCS Kim Đồng

3

THCS Trưng Vương

 

3

THCS Hồ Nghinh

TOÀN ĐOÀN

   

1

THCS Trưng Vương                   (65 điểm)

   

2

THCS Lê Thánh Tôn                   (58 điểm)

   

3

THCS Hồ Nghinh                        (51 điểm)