Kết quả Cuộc thi Violympic Toán, Vật lí qua Internet toàn quốc

Chúc mừng em NGUYỄN CÔNG THÀNH - Lớp 9/6 đã đạt giải Khuyến khích của cuộc thi ViOlympic cấp quốc gia./