Thông báo kết quả Hội thi Tin học trẻ cấp Quận năm học 2016-2017

A. Thông báo Kết quả  Hội thi Tin học trẻ cấp Quận  năm học 2016-2017

Theo Kế hoạch số 16/KH-PGD&ĐT ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐT quận về Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học trẻ quận Hải Châu năm học 2016-2017,  Phòng GD&ĐT quận Hải Châu thông báo kết quả như sau:

1. Số lượng dự thi: Có 283 học sinh, trong đó có 227 học sinh Tiểu học và 54 học sinh THCS

2. Kết quả

STT

Cấp học

Tổng giải

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Khuyến khích

1

THCS

24

5 giải

(90-100 điểm)

10 nhì

(70-80 điểm)

5 ba

(42-60 điểm)

4 giải

(30-35 điểm)

2

TH

91

12 giải

(86-93 điểm)

26 nhì

(70-85 điểm)

18 ba

(62-68 điểm)

35 giải

(50-59 điểm)

(Danh sách kết quả học sinh đính kèm công văn này)

3. Số lượng học sinh dự thi Tin học trẻ cấp thành phố năm học 2016-2017

STT

Cấp học

Số lượng

1

THCS

24 học sinh (từ 30-100 điểm)

2

TH

56 học sinh (từ 62-93 diểm)

Để chuẩn bị tốt cho hội thi Tin học trẻ cấp Thành phố năm học 2016-2017 được tổ chức vào ngày 12-15/4/2017, phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường có học sinh được chọn có kế hoạch hướng dẫn cho các em tiếp tục ôn tập để tham gia thi đạt kết quả.

Nhận được công văn này đề nghị Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TH.

B. Xem danh sách kết quả học sinh

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Thị Thúy Hà

 

CHÚC MỪNG EM VÕ VIỆT HOÀNG LỚP 9/1 ĐẠT GIẢI NHẤT VỚI TỔNG ĐIỂM: 90.0