Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Hoạt động tiêu biểu: Lễ kỉ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 08:16
Hoạt động tiêu biểu: Ngày Hội Văn hóa dân gian 2017 - Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 08:00
Hoạt động dạy và học: LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 - Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017 07:30
Hoạt động tiêu biểu: Giải bóng đá nam học sinh khối 8-9 - Thứ sáu, 17 Tháng 11 2017 07:00
Hoạt động Đoàn Đội: Truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 - Thứ tư, 08 Tháng 11 2017 07:04
Hoạt động tiêu biểu: Sinh hoạt chuyên môn cụm môn Lịch sử - Năm học 2017-2018 - Thứ tư, 08 Tháng 11 2017 06:45
Hoạt động dạy và học: Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018 - Thứ hai, 12 Tháng 6 2017 03:07
Hoạt động dạy và học: Hướng dẫn đăng ký tuyến sinh lớp 6 qua mạng - Thứ sáu, 09 Tháng 6 2017 05:21
Blue Grey Red

CUỘC THI QUÊ HƯƠNG TRONG MẮT EM

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TP. ĐÀ NẴNG
HỘI ĐỒNG ĐỘI Q. HẢI CHÂU


Số: 03 -KH/HĐĐ

Hải Châu, ngày 27  tháng 9  năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “ Quê hương trong mắt em”
năm học 2016 – 2017

--------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 số 76 - CTr/LT ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Liên ngành Đoàn Thanh niên – Phòng GD&ĐT quận Hải Châu;

Nhằm tổ chức các hoạt động hướng đến Kỷ niệm 20 năm Ngày TL Quận Hải Châu và 20 năm Thành phố Đà Nẵng trực thuộc TW.

Hội đồng Đội quận Hải Châu ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Quê hương trong mắt em” năm học 2016 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giáo dục học sinh, đội viên về truyền thống của quê hương Hải Châu nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung sau 20 năm phát triển trên chặng đường mới.

- Cuộc thi phải được phát động trong toàn thể học sinh, đội viên của 30 Liên đội trực thuộc trong các giờ chào cờ, các giờ sinh hoạt tập thể, không giới hạn số lượng bài dự thi và đối tượng dự thi.

- Đảm bảo tính thực chất, thể hiện được suy nghĩ, tâm tư tình cảm của học sinh, đội viên đối với quê hương thông qua từng sáng tác cụ thể.

II. THỜI GIAN

1. Thời gian phát động và sáng tác: Từ ngày 30/9 – 18/11/2016.

2. Thời gian thu nhận bài dự thi: Từ ngày 18 – 22/11/2016.

3. Thời gian chấm chọn tác phẩm: Từ ngày 22 – 29/11/2016.

4. Thời gian công bố kết quả và trao giải: 29/12/2016 tại Hội diễn văn nghệ Mừng Đảng – Đón Xuân.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

  1. 1. Đối với học sinh, đội viên khối TH:

- Thí sinh tham gia dự thi sẽ vẽ tranh trên khổ giấy A3.  Mặt sau của tranh cần ghi rõ: Họ và tên, tuổi, địa chỉ, trường lớp và số điện thoại của trường, lớp hoặc gia đình (nếu có).

-  Nội dung tranh dự thi: thể hiện tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của chính học sinh, đội viên về quê hương Hải Châu nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung, các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, các công trình xây dựng, công trình kiến trúc mang đặc trưng quê hương, xây dựng cuộc sống xanh – sạch – đẹp, văn hóa đô thị… nhằm góp phần xây dựng quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

2. Đối với học sinh khối THCS:

- Thí sinh tham gia sáng tác các tác phẩm nghệ thuật như thơ, ca, nhạc, …không giới hạn thể loại và hình thức thể hiện. Khuyến khích sự sáng tạo của tác phẩm.

-  Nội dung tranh dự thi: thể hiện tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của chính học sinh  về quê hương Hải Châu nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung, các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, các công trình xây dựng, công trình kiến trúc mang đặc trưng quê hương, xây dựng cuộc sống xanh – sạch – đẹp, văn hóa đô thị… nhằm góp phần xây dựng quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể: Trao cho đơn vị có nhiều tác phẩm tham gia đồng đều về chất lượng và đạt nhiều giải cá nhân.

- Khối TH: 02 nhất, 02 nhì, 02 ba, 04 khuyến khích.

- Khối THCS: 01 nhất, 01 nhì, 01 ba, 01 khuyến khích.

2. Giải cá nhân:

- Khối TH: 10 nhất, 10 nhì, 10 ba, 20 khuyến khích.

- Khối THCS: 5 nhất, 5 nhì, 5 ba, 10 khuyến khích.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Đội quận:

- Chủ trì tất cả các nội dung liên quan đến Hội thi như xây dựng kế hoạch, thành lập ban giám khảo…và các điều kiên khác.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai tại các Liên đội trực thuộc.

2. Liên đội trực thuộc:

- Giáo viên TPT báo cáo BGH nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo đúng theo kế hoạch.

- Đôn đốc việc tham gia của học sinh, đội viên thông qua các giờ chào cờ, các giờ sinh hoạt Đội.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Quê hương trong mắt em” năm học 2016 – 2017  của Hội đồng Đội quận Hải Châu. Đây là hoạt động mang tính tuyên truyền trực quan, thiết thực nhân Kỷ niệm 20 Quận Hải Châu được thành lập và thành phố Đà Nẵng trực thuốc TW. Hội đồng Đội quận đề nghị các Liên đội nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận quận ủy(b/c);;

- VP UBND quận(b/c);

- BTV quận Đoàn (b/c);

- Phòng GD-ĐT quận(biết);

- HĐĐ 13 phường (biết);

- 30 Liên Đội (T/h);

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Anh Thảo

Hình ảnh Hoạt động nhà trường

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng

Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng Website Trường THCS Lý Thường Kiệt - Đà Nẵng