Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
15914_TTLT35BGDDT.DOC
File Size:
50.50 kB
Date:
29 Tháng 1 2018
Số/Ký hiệu 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 23/08/2006
Người ký Nguyễn Thiện Nhân, Đỗ Quang Trung
Trích yếu Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Thông tư liên tịch