Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
105378_TT1BNV.DOC
File Size:
709.00 kB
Date:
29 Tháng 1 2018
Số/Ký hiệu 01/2011/TT-BNV
Ngày ban hành 19/01/2011
Người ký Trần Văn Tuấn
Trích yếu Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Phân loại Thông tư