Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
TT 58.doc
File Size:
140.00 kB
Date:
29 Tháng 1 2018
Số/Ký hiệu 58/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/12/2011
Ngày có hiệu lực 26/01/2012
Người ký Nguyễn Vinh Hiển
Trích yếu Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại  học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Thông tư