Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
TT 12.doc
File Size:
249.50 kB
Date:
29 Tháng 1 2018
Số/Ký hiệu 12/2012/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 03/04/2012
Người ký Trần Quang Quý
Trích yếu Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Thông tư