Thông báo về việc thi lại trong hè - năm học 2019-2020

Nhà trường kính thông báo đến quý PH và các em học sinh về việc thi lại trong hè - năm học 2019-2020 như sau:

I- Đối tượng học sinh: Học sinh khối lớp 6-7-8

II- Thời gian: Vào sáng ngày 29.8 và 31.8  từ 7g15 đến 10g30  và  Chiều ngày 29/ 8/2020 từ 14g15 đến 16g00.

III.Nội dung ôn thi:

       Ôn thi theo đề cương học kỳ II và nội dung phụ đạo, ôn tập hè, Năm học 2019-2020

 1.Thời gian làm bài:

        Đối với môn Toán và Ngữ văn: 90 phút/ 1 môn

        Đối với các môn còn lại: 45 phút/ 1 môn

      a/ Sáng ngày 29/8/2020: Kiểm tra môn Ngữ văn, Lịch sử

                Từ 7g30 đến 9g00: Ngữ văn

                Từ 9g30 đến 10g15: Lịch sử

      b/ Sáng ngày 31/8/2020: Kiểm tra môn Toán, Tiếng Anh

                Từ 7g30 đến 9g00: Toán

                Từ 9g30 đến 10g15: Tiếng anh

     c/ Chiều ngày 29/8/2020: Kiểm tra các môn Vật lý,  Sinh học, Địa lý, Mỹ thuật...

                  Từ 14.30 đến 15.15: Môn 1

                   Từ 15.30 đến 16.15: Môn 2

IV. Phòng thi:      

Khối lớp 6

Khối lớp 7

Khối lớp 8

Phòng 6

Phòng 7

Phòng 8

           

* Nhà trường phát giấy thi cho học sinh làm bài.                                                           

4. Kết quả thi lên lớp: công bố sau khi thi (dự kiến ngày 3- 4/9/2020)

Trân trọng kính báo,