Tranh cổ động "Trường THCS Lý Thường Kiệt chung tay phòng chống dịch Covid-19"

 30.3.1

30.3.2

30.3.3