Thông báo về việc tổ chức khai giảng năm học mới và dạy học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội

Thực hiện công văn số 1928/UBND-PGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của UBND quận Hải Châu về việc triển khai các hoạt động chào năm học mới 2021-2022; Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh CoVid-19 tại thành phố Đà Nẵng, trường THCS Lý Thường Kiệt thông báo đến phu huynh và học sinh một số nội dung sau:

  1. Về việc tổ chức “Chào năm học mới 2021-2022”

          - Vào lúc 7h00 ngày 5/9/2021: Mời CBGVNV và phụ huynh, học sinh theo dõi chương trình toạ đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới” trên kênh DanangVT1 và Danang TV2, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng. Phát lại cùng ngày vào lúc 14h30 trên kênh DanangVT1 và lúc 15h00 trên kênh DanangVT2, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng.

          - Vào lúc 7h30 ngày 5/9/2021: Học sinh vào Phần mềm Microsoft Team (theo lớp) để xem video “Chào năm học mới 2020-2021” của nhà trường, nhận Thời khoá biểu và được GVCN hướng dẫn, dặn dò chuẩn bị cho việc học tập trực tuyến.

- PH và HS có thể xem lại video “Chào năm học mới 2021-2022” của nhà trường trên kênh Youtube hoặc trên Website lythuongkietdn.edu.vn

  1. Về việc tổ chức dạy học trực tuyến

          - Từ ngày 1/9/2021 đến ngày 4/9/2021: GVCN hướng dẫn học sinh cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft Team, phần mềm One Note để học tập và giao nhận bài tập.

          - Ngày 6/9/2021 sẽ thực hiện dạy học trực tuyến theo Thời khoá biểu (theo kế hoạch riêng, GVCN sẽ thông tin đến PH và HS)

          + Các môn học sẽ được giảng dạy trực tuyến thông qua phần mềm Microsoft Team. Môn Thể dục: GVBM sẽ gởi video và các yêu cầu học tập qua GVCN để chuyển cho HS.

          + Khối lẻ (gồm những lớp có số mũ lẻ) sẽ học buổi sáng, bắt đầu vào Tiết 1 lúc 7h00, thời gian nghỉ giữa 2 tiết là 10 phút.

          + Khối chẵn (gồm những lớp có số mũ chẵn) sẽ học buổi chiều, bắt đầu vào Tiết 1 lúc 12h45, thời gian nghỉ giữa 2 tiết là 10 phút.

Cụ thể:

Ca sáng: Khối lẻ (các lớp có số mũ lẻ)

Vào lớp ổn định

(15 phút)

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

6h45’

7h00’ – 7h45

7h55’ – 8h40

8h50’ – 9h35

9h45’ – 10h30

10h40’ -11h25

 

 Ca chiều: Khối chẵn (các lớp có số mũ chẵn)

Vào lớp ổn định

(15 phút)

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

12h30’ – 12h45’

12h45’ – 13h30

13h40’ – 14h25

14h35’ – 15h20’

15h30’ – 16h15’

16h25’ – 17h10

 

Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG        

- Đưa lên Website;    

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.                                                           (đã kí và đóng dấu)

                                                                           Nguyễn Thị Minh