Lịch tập trung học sinh toàn trường - Năm học 2019-2020

       Nhà trường trân trọng thông báo đến quý phụ huynh và học sinh toàn trường về lịch tập trung và lịch chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2019-2020 như sau:

  1. Lịch tập trung học sinh

+ Thứ Sáu, Thứ Bảy vàThứ Ba ngày 30,31/8/2019 và ngày 03/9/2019 tập trung theo ca học:

- Khối 7,9 : Tập trung từ 7h00 đến 9h00

- Khối 6,8 : Tập trung từ 14h00 đến 16h00

  1. Tổng duyệt khai giảng, khai giảng năm học mới

- Từ 15h30 thứ Tư ngày 04/9/2019: Tập trung học sinh khối 6 để tổng duyệt khai giảng

- Từ 6h30 thứ Năm ngày 05/9/2019: Khai giảng năm học mới

- Học Thời khóa biểu tuần 1(TKB thứ 3 - Tuần 1)

   Theo ca học:

    - Khối 7,9 : Từ 6h45 đến 11h20

    - Khối 6,8: Từ 12h30 đến 17h5

  -    Học sinh đến trường trang phục chỉnh tề, đúng qui định về đồng phục học sinh ( quần xanh, áo trắng, khăn quàng đỏ).

Kính thông báo!