Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021

         Căn cứ công văn số 112/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND quận Hải Châu về việc tuyển sinh năm học 2020-2021 trên địa bàn quận;       

          Trường THCS Lý Thường Kiệt xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

         - Tuyển sinh vào lớp đầu cấp THCS nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

        - Đảm bảo huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trong độ tuổi trên địa bàn Phường Hòa Thuận Tây và Phường Hòa Thuận Đông (từ tổ dân phố 16 đến tổ dân phố 48) vào học lớp 6 tại trường.

 1. Yêu cầu:

- Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

- Đảm bảo đúng quy chế, công khai, công bằng, chính xác về chỉ tiêu tuyển sinh.

 II. NỘI DUNG TUYỂN SINH

 1.  Đối tượng tuyển sinh

          - Tất cả học sinh lớp Năm có độ tuổi  là 11 tuổi (sinh 2009) đến 13 tuổi (sinh 2007) đã hoàn thành chương trình Tiểu học, có hộ khẩu và sinh sống thực tế trên địa bàn Phường Hòa Thuận Tây và Phường Hòa Thuận Đông (từ tổ dân phố 16 đến tổ dân phố 48).

          - Học sinh có tạm trú (trước 31/12/2018 và hộ khẩu thường trú ngoài thành phố Đà Nẵng) và sinh sống thực tế tại địa phương.

          - Các đối tượng khác.

         Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi qui định.    

 1. Đối tượng tuyển sinh theo thứ tự ưu tiên:

          Tuyển sinh học sinh thuộc địa bàn Phường Hòa Thuận Tây và Phường Hòa Thuận Đông (từ tổ dân phố 16 đến tổ dân phố 48) theo nguyên tắc ưu tiên như sau:

 1. Có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại địa phương, đồng thời có tên trong danh sách xác nhận của UBND Phường (căn cứ vào danh sách UBND phường đã gởi lên Phòng GD&ĐT quận Hải Châu).
 2. Có nhà ở và sinh sống thực tế tại địa phương nhưng chưa có sổ hộ khẩu, đồng thời có tên trong danh sách xác nhận của UBND Phường.
 3. c. Tạm trú trước ngày 31/12/2018 (có hộ khẩu thường trú ngoài thành phố Đà Nẵng) và có sinh sống thực tế tại địa phương, đồng thời có tên trong danh sách xác nhận của UBND Phường. Nếu số lượng học sinh tạm trú quá lớn thì sẽ xét theo thời gian thực tế tạm trú, số còn lại sẽ lập danh sách gởi Phòng GD&ĐT để tham mưu UBND quận điểu tiết.
 4. Các trường hợp khác, nhà trường sẽ lập danh sách gởi về Phòng GD&ĐT quận để tổng hợp, tham mưu UBND quận điều tiết (nếu học sinh có nhu cầu học tập tại các trường trên địa bàn quận Hải Châu)

         Trường hợp có hộ khẩu thường trú và sinh sống thực tế tại địa phương nhưng phát sinh ngoài danh sách xác nhận của UBND Phường, Hiệu trưởng sẽ lập danh sách gửi về UBND quận (thông qua Phòng Giáo dục - Đào tạo) để xin bố trí tại chỗ nếu trường vẫn còn điều kiện tiếp nhận hoặc điều tiết học tại các trường THCS khác trên địa bàn Quận.

 1. Thời gian tuyển sinh

- Từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020.

      Hằng tuần làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.

+ Buổi sáng         :         Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Nơi nộp hồ sơ:   Văn phòng trường THCS Lý Thường Kiệt. 

 1. Quy định về hồ sơ dự tuyển của học sinh

          4.1.Phụ huynh đăng ký tuyển sinh qua mạng theo địa chỉ:  http://tuyensinhdanang.com

                   ( Số điện thoại hỗ trợ trong giờ hành chính: 02363.565.552)

          4.2. Sau khi đăng ký tuyển sinh qua mạng và được cấp mã số, những phụ huynh chưa nộp hồ sơ thì liên hệ nhà trường để nộp các hồ sơ sau:

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc kèm theo Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Tiểu học.

+ Giấy khai sinh hợp lệ (Bản chính hoặc bản sao có công chứng).

+ Bản sao có công chứng (không quá 03 tháng) các giấy tờ liên quan: Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc sổ tạm trú (đối với học sinh thuộc diện xem xét điều tiết tuyển sinh tại các trường trên địa bàn quận) 

+ Các loại giấy tờ chứng nhận thành tích đạt được ở cấp tiểu học (nếu có, bản photo)

- Với những trường hợp đã có hồ sơ do trường Tiểu học chuyển lên thì phụ huynh cũng đăng kí trực tuyến để khai báo các thông tin liên quan đến học sinh, đồng thời liên hệ với nhà trường để bổ sung các giấy tờ liên quan (bì hồ sơ, phiếu đăng kí dự tuyển vào lớp 6, giấy tờ chứng nhận thành tích học tập và năng khiếu của học sinh (nếu có), ...)         

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh

          Phòng GD-ĐT giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lý Thường Kiệt như sau:

          - Số HS trên địa bàn 2 phường Phường Hòa Thuận Tây và Phường Hòa Thuận Đông (từ tổ dân phố 16 đến tổ dân phố 48): 516 học sinh.

          - Tổng số lớp 6: 12 lớp. 

 1. Chế độ báo cáo

- Ngày 16/7/2020: Nộp quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, biên bản bàn giao hồ sơ học sinh của trường Tiểu học về Phòng GD-ĐT và Phường Hòa Thuận Tây và Phường Hòa Thuận Đông.

- Ngày 03/8/2020: Hiệu trưởng gửi danh sách học sinh phát sinh lên UBND (thông qua Phòng Giáo dục- Đào tạo quận) để điều tiết và bố trí nơi học phù hợp.

- Từ 08/8/2020 đến 12/8/2020: Hội đồng tuyển sinh họp tổng kết, tổng hợp số lượng báo cáo cụ thể danh sách học sinh được tuyển.

- Ngày 14/8/2020: Hội đồng tuyển sinh nộp biên bản và danh sách tuyển sinh năm học 2020-2021 về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.               

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Công khai kế hoạch tuyển sinh tại bảng thông báo và Website của nhà trường cũng như phương tiện thông tin của UBND Phường các quy định về Hồ sơ tuyển sinh, thủ tục nhập học.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh...đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, hộ khẩu, học bạ tiểu học.

 - Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Hội đồng tuyển sinh trực trong thời gian tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và cha mẹ học sinh đăng ký nhập học.

- Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua địa chỉ: http://tuyensinhdanang.com và sau đó đem hồ sơ đến nộp tại văn phòng nhà trường (hoặc bổ sung hồ sơ nếu có).

Những trường hợp  phát sinh ngoài danh sách sẽ trả lời kết quả cho phụ huynh chậm nhất ngày 04/8/2020.

Những trường hợp gởi danh sách lên Phòng GD&ĐT để điểu tiết sẽ trả lời kết quả cho phụ huynh chậm nhất đến ngày 08/8/2020.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2020-2021 của trường THCS Lý Thường Kiệt. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, quý vị phụ huynh liên hệ trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường để phối hợp giải quyết ./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thị Minh

** Nhấn và liên kết bên dưới để xem toàn bộ nội dung công văn