Kế hoạch tổ chức kì thi tuyển chọn học sinh giỏi khối lớp 6

KẾ HOẠCH

Tổ chức kì thi tuyển chọn học sinh giỏi khối lớp 6

Cấp trường - Năm học 2019 -2020

------------------------------------------------------ 

           Căn cứ quyết định số 6710/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của UBND quận Hải Châu về việc tổ chức lại trường THCS Lý Thường Kiệt thuộc quận Hải Châu;

           Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ ở do Bộ trưởng Bộ GD - ĐT ban hành hành theo Thông tư số 12/201/QĐ-BGD-ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011;

          Căn cứ Báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019 và Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 / BC- PGDĐT ngày 10/9/2019  của Phòng GD&ĐT Hải Châu;

           Căn cứ chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường;

            Xét đề nghị của đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách dạy và học của nhà trường,

           Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt thông báo kế hoạch tổ chức kì thi tuyển chọn học sinh giỏi Khối lớp 6, cấp trường năm học 2019 – 2020  như sau:

        I. THỜI GIAN TỔ CHỨC KÌ THI

           Từ  13  giờ 15 phút đến 15 giờ 15 phút – Thứ bảy, ngày 21/9/2019.

        II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ NỘI DUNG THI

  1. Đối tượng dự thi

          Mỗi học sinh chỉ dự thi duy nhất 1 môn.

          Tất cả học sinh khối lớp 6  có điểm Kiểm tra định kì cuối năm (Lớp 5- Năm học 2018-2019) của môn dự thi theo yêu cầu.

          - Môn Toán, hoặc Ngữ văn  có điểm Kiểm tra cuối năm (Lớp 5- Năm học 2018-2019)  là từ 9.0 trở lên.

          - Môn Tiếng anh thì có điểm Kiểm tra cuối cuối năm (Lớp 5 - Năm học 2018-2019)  là từ  8.0 trở lên.

  1. Nội dung thi

     - Trọng tâm chương trình của khối lớp 5- kì II, (có nâng cao).

     - Kiến thức chương trình học: Tuần 1-2-3/ Chương trình lớp 6- theo bộ môn dự thi.

     - Lưu ý kỹ năng luyện tập, vận dụng  của bộ môn.

     III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

     1.Giám thị và giám khảo  

          Theo QĐ phân công.

  1. Kế hoạch tổ chức thi

          a) Thời gian

     - Thông báo kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi trong phiên họp CCVC đầu năm học, tháng 8/2019 . Kế hoạch này được thông báo trong phiên họp phụ huynh học sinh lớp 6: lần 1-2 đầu năm học.

     Nhắc lại thông báo kế hoạch tổ chức thi chọn học sinh giỏi đến học sinh trong tiết chào cờ ngày 09/9/2019.

          - Học sinh được chọn và đăng ký chỉ 01 môn thi thông qua GVCN kể từ ngày 11/9/2019 đến hết ngày 14/9/2019.

          - Các môn thi và lịch thi cụ thể:

Thời gian

(Thứ 7- 21/9/2019)

Môn thi

13 giờ 30 –15 giờ 00

Ngữ văn 6

Toán 6

13 giờ 30 –14 giờ 30

Anh văn 6

 

          * Lưu ý:

          - Học sinh xem danh sách phòng thi tại bảng tin từ 18/9/2019.

          - Học sinh có mặt tại trường lúc 13g00 ngày 21/9/2019 để dự thi.

          b) Cắt, hồi phách và lên điểm

           (Tổ làm phách và thư ký)

          - Nhận bài thi, đánh và cắt phách từ 15 giờ 00 (ngày 21/9/2019) đến khi xong nhiệm vụ.

          - Hồi phách và lên điểm sau khi giám khảo chấm xong.

          c) Tổ chức chấm thi

          Từ  7 giờ 45  ngày 23/9/2019  đến khi hoàn thành nhiệm vụ.