Thông báo về việc thi lại trong hè Năm học 2018-2019

Nhà trường trân trọng thông báo đến quý phụ huynh và học sinh về việc thi lại trong hè năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng:  học sinh khối lớp 6-7-8

2. Thời gian: Vào ngày 30- 31/ 7/2019 từ 7g15 đến 11g00

3.Nội dung ôn thi:

        Ôn thi theo đề cương học kỳ II và nội dung phụ đạo hè, Năm học 2018-2019

4. Thời gian làm bài:

          Đối với môn Toán và Tiếng Việt: 90 phút/ 1 môn

          Đối với các môn còn lại: 45 phút/ 1 môn

5. Phòng thi:  Phòng Hội đồng nhà trường

         * Nhà trường phát giấy thi cho học sinh làm bài. 

6. Kết quả thi lên lớp: công bố sau ngày 06/8/2019