Số liệu thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2019-2020

ts10 10

>> Nhấn vào link bên dưới để tải về đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng hoặc nhận đơn tại VP nhà trường. Lưu ý PHHS tải về và photo 2 bản, chỉ ghi thông tin nguyện vọng muốn thay đổi và nộp về VP theo thời gian đã thông báo.